INSTALLATION INSTRUCTIONS

DECORATIVE TILES

PODŁOŻE

Beton, cegła, płyty G­‑K itp. Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie przygotowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę, oraz być równe, czyste, suche i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych itp. Powłoki o niestabilnej, niedostatecznej przyczepności należy usunąć.

MONTAŻ

 • Przed klejeniem powierzchnię należy zagruntować środkiem do gruntowania EPIKA GRUNT.
 • Strona płyty przeznaczona do klejenia powinna zostać oczyszczona z nalotu powstałego podczas produkcji za pomocą szczotki drucianej, szpachelki lub tarki do styropianu.
 • Klejenie zaczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty, poziomu na wysokość 1 płytki nad podłogą w celu wyklejenia pierwszego rzędu płytek. W przypadku występowania naroży klejenie rozpocząć od wyklejenia narożników.
 • Do klejenia płytek należy korzystać z klejów firmy EPIKA.
  • EPIKA K2 – w przypadku klejenia płytek gipsowych
  • EPIKA KLEJ DYSPERSYJNY – w przypadku klejenia płytek betonowych
 • Klej nanosimy na płytkę lub wzdłuż płytki za pomocą pacy zębatej i dociskamy równomiernie, aż do lekkiego oporu i wyciśnięcia kleju. Po związaniu należy usunąć łatę i uzupełnić brakujący rząd płytek.

PORADY

 • Przed klejeniem powierzchnię należy zagruntować środkiem do gruntowania EPIKA GRUNT.
 • Strona płyty przeznaczona do klejenia powinna zostać oczyszczona z nalotu powstałego podczas produkcji za pomocą szczotki drucianej, szpachelki lub tarki do styropianu.
 • Klejenie zaczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty, poziomu na wysokość 1 płytki nad podłogą w celu wyklejenia pierwszego rzędu płytek. W przypadku występowania naroży klejenie rozpocząć od wyklejenia narożników.
 • Do klejenia płytek należy korzystać z klejów firmy EPIKA.
  • EPIKA K2 – w przypadku klejenia płytek gipsowych
  • EPIKA KLEJ DYSPERSYJNY – w przypadku klejenia płytek betonowych
 • Klej nanosimy na płytkę lub wzdłuż płytki za pomocą pacy zębatej i dociskamy równomiernie, aż do lekkiego oporu i wyciśnięcia kleju. Po związaniu należy usunąć łatę i uzupełnić brakujący rząd płytek.

WAŻNE

Producent nie odpowiada za ewentualne pojawienia się wykwitów wapiennych, które jako zjawisko naturalne nie powstaje z winy producenta. Firma Epika nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie. Różnice w odcieniach oraz wymiarach, po montażu nie podlegają reklamacji. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zachowaniem „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano­‑Montażowych”.

Instructional videos

The EPIKA DESIGN company presents you with instructions on how to install decorative tiles

Play Video

Installation of architectural concrete

Play Video

Installation of the "Gotyk Red" tile

Play Video

Installation of "Koral" facade stone

Play Video

Installation of "Morganite Black Star" facade stone

Play Video

Installation of the "Brick tile with grout"

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ARCHITECTURAL CONCRETE

UWAGA

Wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz wady produktu należy zgłaszać przed montażem.

PRZECHOWYWANIE

Produkt po dostarczeniu musi być odpowiednio zabezpieczony. Opakowanie nie zapewnia ochrony przed deszczem i wilgocią. Wymaganym jest rozcięcie taśmy spinającej stojak. W przypadku rozpakowanych palet pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu, a także przechować je osobno oparte o ścianę dłuższą krawędzią. Gdy sytuacja wymaga dłuższego przechowywania płyt, należy zapewnić im odpowiednią wentylację, by wyeliminować uszkodzenia z powodu wilgoci.

PRZED MONTAŻEM

 • Płyty rozmieścić przed ścianą w celu doboru ich konfiguracji pod względem odcienia oraz wzoru.
 • Zaimpregnować płyty w pozycji poziomej wyłącznie produktem „EPIKA PREMIUM – Impregnat Hydrofobowy” Sposób aplikacji: Wałek lub natrysk. Ilość warstw 1 lub 2. Drugą warstwę należy nakładać przed wyschnięciem pierwszej. Przed przystąpieniem do impregnacji należy sprawdzić, czy płyta jest czysta i sucha, a także wykonać próbę, by sprawdzić wpływ preparatu na barwę płyty. Impregnacji powinna zostać poddana jedynie zewnętrzna(dekoracyjna) strona płyty oraz jej krawędzie.
 • PODŁOŻE: Mocne podkłady cementowe, równe i zaspoinowane mury ceglane, płyta OSB zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Ściany z tynku gipsowego, gładzi gipsowej oraz płyt G­‑K nie są stabilnym podłożem i wymagają indywidualnej konsultacji z producentem kleju, a także z wykonawcą. Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie przygotowane, wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę, oraz być równe, czyste, suche i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych itp. Powłoki o niestabilnej, niedostatecznej przyczepności należy usunąć.
 • Strona płyty przeznaczona do klejenia powinna zostać oczyszczona z nalotu powstałego podczas produkcji za pomocą szczotki drucianej, szpachelki.

MONTAŻ

 • Zalecanym jest klejenie płyt od dołu, opierając pierwszy rząd na podłożu. Jeżeli podłoże nie jest równe wymaga się za pomocą poziomicy oraz łaty ustawić listwę startową, od której należy rozpocząć klejenie.
 • Do klejenia Betonu architektonicznego EPIKA DESIGN należy użyć kleju „EPIKA PREMIUM – Klej montażowy”.
 • Klej stosować w temperaturze od +5°C do +30°C, nie przekraczając maksymalnego czasu użytkowania kleju.
 • Klej należy nakładać jednostronnie na czystą i odpyloną powierzchnię pionowymi paskami z zachowaniem odstępów ok. 20 cm (w zależności od rozmiarów przyklejanych elementów), służy to zapewnieniu dobrej wentylacji spoiny. Dla optymalnej wytrzymałości klejone elementy docisnąć tak, by między nimi pozostała 2–3 mm szczelina wentylacyjna, pozwoli ona dobrze przenosić późniejsze odkształcenia.
 • Beton architektoniczny montować z zachowaniem szczelin od 3–5 mm między poszczególnymi płytami. Szczeliny pozostawić bez wypełnienia. Powierzchnię należy zdylatować względem ścian, podłogi oraz sufitu zachowując odpowiednie szczeliny.
 • Wszelkie obróbki betonu należy wykonywać za pomocą tarczy oraz wierteł diamentowych (z oznaczeniem do cięcia, wiercenia betonu).

WAŻNE

Producent nie odpowiada za ewentualne pojawienia się wykwitów wapiennych, które jako zjawisko naturalne nie powstaje z winy producenta. Firma Epika nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie. Różnice w odcieniach oraz wymiarach, po montażu nie podlegają reklamacji. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zachowaniem „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano­‑Montażowych”.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EPIKA DESIGN GARDEN ELEMENTS

I. BUDOWA ŚCIEŻEK I TARASÓW NA PODSYPCE PIASKOWEJ

Metodę zabudowy na posypce piaskowej zaleca sie do układania powierzchni obciążonych ruchem pieszym (ścieżki ogrodowe, place, tarasy).

 • Usuwamy wierzchnią warstwę ziemi (humusu) i układamy warstwę żwiru, żużla jako podbudowę. Tak przygotowane podłoże zagęszczamy. Jest to warstwa nośna. Na gruntach przepuszczalnych grubość warstwy nośnej powinna wynosić min. 10 cm. W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych należy ją zwiększyć.
 • Po zagęszczeniu podbudowy (np. płyta wibracyjna) nanosimy warstwy podsypki – 3 cm luźnego, wilgotnego piasku lub mieszanki cementowo­‑piaskowej.
 • Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru deski lub płyty należy układać mieszając je z kilku palet. Różnice te wynikają z faktu, iż deska oraz płyty EPIKA ze względu na swoje właściwości i składniki są produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.
 • Układamy deski wg zaplanowanego wzoru z zachowaniem fug 5–10 mm. Jeżeli chcemy możemy układać kamień bezfugowo.
 • NIE WIBROWAC Podczas montażu deski osadzamy za pomocą gumowego młotka. Płyta wibracyjna może być stosowana tylko do zagęszczania warstw podbudowy.
 • Po ułożeniu desek fugi spoinujemy piaskiem lub do innym materiałem sypkim.
 • Przy układaniu większych powierzchni oraz wokół budynku zaleca się stosować odpowiednie spady.
 • Po zakończeniu prac budowlano­‑montażowych, produkt należy zaimpregnować Impregnatem do desek EPIKA.

II. BUDOWA TARASÓW I SCIEŻEK Z WYKORZYSTANIEM ZAPRAWY

Metodę stosujemy do budowy tarasów, placów wokół domów.

 • Usuwamy wierzchnią warstwę ziemi. Podbudowy wykonujemy z warstwy chudego betonu lub lub tłucznia. Grubość warstwy podbudowy powinna wynosić 15–30 cm. Podbudowa musi być zagęszczona za pomocą płyty wibracyjnej Prawidłowo wykonana podbudowa powinna zapewnić sztywność i stabilność podłoża zarówno na działanie obciążeń oraz mrozu. W przypadku balkonów i powierzchni wewnętrznych podłożem jest wylewka betonowa lub zbrojona płyta betonowa o odpowiednich parametrach.
 • Na tak przygotowaną podbudowę należy nanieść 3–4 cm mieszanki cementowo­‑betonowej. Mieszanka powinna być na całej powierzchni układanych elementów z betonu.
 • Układane wg zaplanowanego wzoru deski należy dobijać młotkiem gumowym. Zaprawa powinna rozprowadzić się równomiernie na całej powierzchni desek. Przy układaniu desek stosować fugę 5–10 mm. Lub układać na styk.
 • NIE WIBROWAĆ.
 • Po ułożeniu desek jeżeli zrobimy fugi należy je spoinować piaskiem lub zaprawą do fugowania.
 • Przy układaniu większych powierzchni oraz wokół budynku zaleca sie zastosować spady.