ŠPECIALISTA V OBLASTI PREDAJA

Ako špecialista v oblasti predaja budete:

 • budovať dlhodobé obchodné vzťahy so zákazníkmi
 • získavať informácie o potenciáli a štruktúre zákazníkov;
 • aktívne skúmať potreby zákazníkov a vyberať pre nich príslušné materiály;
 • vyjednávať zľavy, marže a vybavovať reklamácie;
 • rozvíjať spoluprácu so stálymi zákazníkmi: zavádzať nové služby a získavať ďalšie zákazky v rámci jednej organizácie;
 • realizovať plán predaja a kontrolovať obrat už existujúcich zákazníkov;
 • analyzovať trh pre hľadanie potenciálnych zákazníkov;
 • rozširovať databázu zákazníkov.

Chceme s Vami pracovať, ak:

 • máte aspoň stredoškolské vzdelanie a 5 rokov praxe na podobnej pozícii;
 • dobre ovládate anglický alebo ruský jazyk;
 • máte skúsenosti v oblasti vedenia obchodných rokovaní;
 • viete budovať vzťahy s obchodnými zákazníkmi na rôznych úrovniach organizácie;
 • dokážete získať informácie o potrebách zákazníka a jeho potenciáli;
 • viete si zorganizovať svoju prácu, ste zameraný na dosiahnutie cieľa a viete pracovať v tíme;
 • k úlohám pristupujete pro-aktívne a optimisticky;
 • máte vysoko rozvinuté interpersonálne zručnosti;
 • máte vodičské oprávnenie kat. B.

Pošlite svoj životopis (CV) a motivačný list.

e-mail: biuro@epika-design.pl